MẸO THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM TRONG IELTS SPEAKING PART 3 HIỆU QUẢ

Để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Speaking, việc thể hiện quan điểm trong Speaking Part 3 không kém phần quan trọng, song song với việc có phát âm chuẩn và giao tiếp tự tin. Sự thành công của bạn phụ thuộc nhiều vào cách bạn trình bày ý một cách thuyết phục và hợp lý. Trong bài viết dưới đây, IPAS sẽ giới thiệu một số cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao để thể hiện quan điểm trong Speaking Part 3.

Mẹo thể hiện quan điểm trong IELTS speaking part 3 hiệu quả

Mẹo thể hiện quan điểm trong IELTS speaking part 3 hiệu quả

Cách thể hiện quan điểm trong Speaking Part 3

Phần thi IELTS Speaking Part 3 thường kéo dài từ 4 đến 5 phút và xoay quanh 3 đến 4 câu hỏi ngắn liên quan đến chủ đề đã được đề cập ở Part 2. Mục tiêu của phần thi này là làm rõ hơn những điểm mà bạn đã đề cập trước đó, giúp bạn thể hiện rõ hơn về quan điểm cá nhân.

Điều quan trọng khi thể hiện quan điểm trong Speaking Part 3 là cách bạn trình bày thông tin một cách đầy đủ và hiệu quả trong thời gian cho phép. Dưới đây là các bước chi tiết để thể hiện quan điểm:

  • Giới thiệu lại chủ đề cần trình bày.
  • Khẳng định bản thân đồng ý hoặc phản đối ý kiến được đưa ra.
  • Nêu lên quan điểm cá nhân với lý do cụ thể.
  • Kết luận lại phần trình bày của bản thân.

Bằng cách thực hiện các bước này một cách có tổ chức, bạn có thể thể hiện quan điểm mình một cách rõ ràng và ấn tượng, giúp bạn đạt được điểm cao trong phần thi nói của IELTS.

Cấu trúc thể hiện quan điểm trong Speaking Part 3

Dưới đây là một số cấu trúc giúp thể hiện quan điểm trong Speaking Part 3 mà bạn có thể tham khảo khi Luyện thi IELTS

In my opinion: ý kiến của tôi là…

In my view: là quan điểm của tôi là…

In my experience: kinh nghiệm của tôi là…

To my mind = To my way of thinking: theo cách nghĩ của tôi thì

Personally: cá nhân tôi nghĩ là

Honestly = Frankly: thành thật mà nói thì 

For me: với tôi thì

What I think is that: điều tôi nghĩ là/ ý tôi là

What I mean is that: ý tôi là

If you ask me: nếu bạn hỏi tôi

The way I see it  = As far as I’m concerned: theo tôi thấy thì

If you want my honest opinion: nếu bạn muốn nghe ý kiến chân thật của tôi

If you don’t mind me saying: nếu bạn không phiền khi tôi nói…

According to (somebody): theo như ai đó thì

I’ll tell you what I think: để tôi nói cho bạn biết tôi đang nghĩ gì

Speaking for myself = Speaking personally: cá nhân tôi cho là

I’d say that: tôi muốn nói là

I’d suggest that: tôi muốn đề nghị là

I’d like to point out that: tôi muốn chỉ ra là

I think that: tôi nghĩ là

I believe that: tôi tin là

I have the feeling that: tôi có cảm giác là

I have no doubt that: tôi không nghi ngờ gì

I hold the opinion that: tôi có ý kiến là

I guess that: tôi đoán là

I bet that: tôi cá là

I dare that: tôi dám chắc là

It seems to me that: với tôi thì

It is thought that: người ta nghĩ là

It is considered that: người ta cho là

It goes without saying that: không có gì phải bàn

Some people say that: nhiều người cho rằng

It is generally accepted that: người ta thường chấp nhận rằng…

The fact is that: thực tế là.

The main point is that: ý chính ở đây là

This proves that: điều này chứng tỏ rằng.

What it comes down to is that: Theo những gì được truyền lại thì…

It is obvious that: hiển nhiên là

It is certain that: tất nhiên là

One can say that: có thể nói là

It is clear that: rõ ràng

There is no doubt that: không còn nghi ngờ gì nữa

I might be wrong but: có thể tôi sai nhưng

If I am not mistaken: tôi không nhầm thì

I cannot deny that: tôi không thể phủ nhận rằng

I can imagine that: tôi có thể tưởng tượng thế này

Personally, I think: cá nhân tôi nghĩ rằng

I am not sure/certain, but: tôi không chắc nhưng

I am not sure, because I don’t know the situation exactly, but: tôi không chắc lắm vì tôi không biết cụ thể tình huống như thế nào

I have read that: tôi đã đọc được rằng

I am of mixed opinions (about/ on): tôi đang phân vân về việc

I have no opinion in this matter: tôi không có ý kiến gì về việc này

I must admit that: tôi phải thừa nhận rằng

Việc thể hiện quan điểm trong IELTS Speaking Part 3 đóng vai trò quan trọng trong việc đạt điểm cao. Bằng cách giới thiệu lại chủ đề, khẳng định tư duy cá nhân, nêu rõ quan điểm với lý do cụ thể, và kết luận một cách tổ chức, thí sinh có thể ghi điểm ấn tượng từ giám khảo.

Điều quan trọng là duy trì sự rõ ràng và hiệu quả trong việc truyền đạt ý, đồng thời thể hiện khả năng giao tiếp tự tin. Bài viết đã giới thiệu một số cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao để thành công trong kỳ thi.