Lịch Khai Giảng

Khóa Tiếng Anh Cấp Tốc

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Ban Ngày    
Buổi Tối              

 

Khóa Tiếng Anh IELTS

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Ban Ngày              
Buổi Tối  

 

Khóa Tiếng Anh trẻ em

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Ban Ngày            
Buổi Tối        

 

Khóa học online

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Ban Ngày
Buổi Tối