Bạn cần gặp trực tiếp chúng tôi

Địa chỉ :Số 52 Trần Tất Văn, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng

Số điện thoại :0816.866.266

Email :info@ipas.edu.vn

Website: https://ipas.edu.vn/

Gửi tin nhắn