QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Bài đánh giá trình độ đầu vào

Bài kiểm tra trình độ đầu vào của IPAS được thiết kế theo các mức độ khác nhau để đánh giá chính xác trình độ đầu vào của học viên.

Lịch học và giảng viên

Lịch học và giảng viên được trung tâm sắp xếp tối ưu theo nhu cầu của học viên. Trong tuần học đầu tiên học viên được đổi sang lớp có trình độ tương đương nếu không phù hợp.

Chất lượng giáo trình

Giáo trình được sử dung tại IPAS do các thành viên trong bộ phận chuyên môn biên soạn dựa trên kiến thức tiếng Anh tổng quát chính xác, kiến thức bài thi được cập nhật liên tục để bám sát xu hướng ra đề thi IELTS. Logic và cách bố trí các học phần trong giáo trình được thiết kế tối ưu và trọng tâm thực tế để học viên có thể sử dụng ngay trong bài thi và trong công việc.

Chính sách thanh toán và refund học phí

Học viên sẽ hoàn thành học phí theo khoá ngay sau buổi học đầu tiên, và được hoàn lại nếu không tiếp tục tham gia khoá học trong 5 buổi học đầu tiên. Học phí đã bao gồm các chi phí in ấn giáo trình, tài liệu phụ thêm. Học phí không bao gồm các ấn phẩm, tài liệu không nằm trong chương trình học.

Cam kết chất lượng

IPAS cam kết mang đến học viên chất lượng chuyên môn chính xác và khách quan, giúp học viên tối ưu hiệu quả học tập. Tại IPAS, học viên được chấm bài không giới hạn bởi chính Giảng viên của lớp và phân tích lỗi chi tiết qua hệ thống chấm bài và kiểm duyệt chặt chẽ. Nếu học viên không đạt kết quả như cam kết, IPAS sẽ phân tích đánh giá lại nguyên nhân và thực hiện tài trợ chi phí học lại cho học viên.

Quy định về việc đổi lịch học tại IPAS

Học viên được đổi lịch học, cụ thể như sau:

Trường hợp cả lớp thống nhất đổi lịch, trung tâm sẽ đổi lịch học của cả lớp.

Trường hợp chỉ có học viên thay đổi lịch, trung tâm sẽ đổi lớp tương đương trình độ của học viên.

Trường hợp học viên xin đổi giờ học hoặc xin nghỉ một hay một số các buổi học, học viên phải thông báo với trung tâm ít nhất 01 giờ trước khi buổi học diễn ra.

Quy định về cam kết chất lượng tại IPAS

Toàn bộ tập thể Giảng viên và nhân viên ở IPAS cam kết cung cấp chất lượng đào tạo tốt nhất đến với học viên. Chất lượng khóa học do IPAS cung cấp đảm bảo 2 yếu tố bao gồm: Chuyên môn sư phạm của Giảng viên và Chất lượng của giáo trình.

Hiệu quả của việc học tập đến từ 2 phía gồm: chất lượng đào tạo từ IPAS và sự chủ động học tập đến từ phía học viên. Cam kết đầu ra của IPAS được thực hiện dựa trên việc đánh giá mức độ chủ động học tập của học viên.

Về các bài kiểm tra trong khóa học tại IPAS

Xuyên suốt quá trình học tập và luyện thi tại IPAS, học viên sẽ liên tục được sát hạch và kiểm tra mức độ hiểu bài, áp dụng kiến thức học được vào bài thi. Bài đánh giá này được thực hiện khách quan và đảm bảo tính chính xác. Học viên được giải đáp chi tiết về kết quả của bài kiểm tra.