CÁCH SỬ DỤNG MODAL VERB TRONG IELTS WRITING

Việc sử dụng Modal Verb trong bài thi IELTS Writing là một phương pháp giúp bạn tăng điểm một cách hiệu quả, đặc biệt là khi bạn phải viết một bài luận giải pháp cho một vấn đề nào đó. Vậy làm thế nào để sử dụng chúng một cách chính xác? Hãy cùng IPAS khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Cách Sử Dụng Modal Verb Trong Ielts Writing

Cách Sử Dụng Modal Verb Trong Ielts Writing

Yêu cầu IELTS Writing trong Task 2

IELTS đề xuất rằng bạn chỉ nên dành ít hơn 40 phút để hoàn thành Task 2. Việc rèn luyện kỹ năng viết IELTS là quan trọng để đảm bảo bạn có thể viết nhanh chóng và chất lượng.

Task 2 của IELTS Writing yêu cầu viết hơn 250 từ, và chỉ chiếm khoảng 66% tổng số điểm viết của bạn. Điểm của bạn được đánh giá theo các tiêu chí sau:

  1. Task Response (25%): Bạn cần hiểu đầy đủ các khía cạnh của chủ đề và đảm bảo câu trả lời liên quan chặt chẽ đến câu hỏi.
  2. Coherence & Cohesion (25%): Cách bạn tổ chức toàn bộ lập luận và dẫn chứng, với sự logic trong cấu trúc Overview, Body 1, Body 2 và Conclusion, đều ảnh hưởng đến điểm số của bạn.
  3. Lexical Resource (25%): Sự linh hoạt và phong phú trong ngôn ngữ của bạn cần được thể hiện qua bài luận.
  4. Grammatical Range and Accuracy (25%): Khả năng sử dụng cấu trúc câu đơn, câu ghép, và câu phức một cách thành thạo và chính xác cũng là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá điểm số.

Tham khảo: Những điểm cần lưu ý để đạt 7.0 trong IELTS Writing Task 2

Modal Verb là gì?

Động từ khuyết thiếu, hay Modal Verb, là các động từ bổ trợ hoặc trợ giúp hỗ trợ động từ chính và được sử dụng để diễn đạt các khái niệm như khả năng, sự cho phép, suy luận, thói quen và các tình huống giả định, tưởng tượng và điều kiện.

Trong lĩnh vực kỳ thi IELTS Writing, những động từ khuyết thiếu phổ biến nhất bao gồm: will, would, may, might, shall, should, must, can, could.

Modal Verb có thể được chia thành hai nhóm:

Modal Verb

Modal verb Cách dùng Ví dụ
will khả năng trong tương lai I think I will take some time off after I graduate.
would tình huống không thực tế If people didn’t rely so heavily on plastics, eliminating them wouldn’t be such a huge task.
may
sự cho phép,
khả năng

May I begin?

Traveling by train may be faster, depending on the route.

 

might sự cho phép I might move closer to the city in the future.
should lời khuyên Minorities should stand together and fight for their rights.
must
nghĩa vụ,
xác suất

We must listen to scientists and experts on the matter.

That must have been really difficult for her.

can
có khả năng,
sự cho phép,
khả năng

Sadly, I can’t play any musical instruments.

I think it’s great that many of us can work from home these days.

Smoking can cause lung cancer and other health-related problems.

could
khả năng trong quá khứ,
yêu cầu lịch sự,
khả năng

We couldn’t figure out what was wrong with the computer, so we took it back to the shop.

Could you say that again, please?

We could stop further damage if we act now.

Semi-Mordal Verb

Semi-modal verb Cách dùng Ví dụ
to be able to khả năng They wouldn’t be able to reduce costs.
have to / have got to nghĩa vụ và sự cần thiết They had to follow the rules.
ought to lời gợi ý hoặc lời khuyên Governments ought to work harder to encourage language learning.
had better nghĩa vụ và sự cần thiết You had better return that money you took or I’ll tell the police.
used to sở thích trong quá khứ Students used to study in their home countries but now prefer to go abroad.

Cách sử dụng Modal verb trong IELTS Writing

Người viết thường sử dụng Modal verb trong IELTS Writing với 3 chức năng quan trọng sau đây:

Mức độ chắc chắn

Will, may, might và could là những từ phổ biến để đưa ra những suy luận logic về một tình huống bất kì hoặc trong tương lai, thường xuất hiện trong IELTS Writng Task 2.

Ví dụ:

Children with no father as a role model will become criminals. (100%)
Children with no father as a role model may become criminals. (mang tính khả thi)
Children with no father as a role model could become criminals. (mang tính khả thi)
Lưu ý:
“will ’’ là 100% sẽ xảy ra, vì vậy hãy tránh sử dụng nó để khái quát về mọi thứ trừ khi bạn biết điều đó là sự thật chính xác.

Lời đề xuất

Must, should, ought to, have to và could được sử dụng để đưa ra các đề xuất giải quyết một vấn đề. Chúng thường xuất hiện trong dạng bài yêu cầu bạn thảo luận về một vấn đề và đề xuất giải pháp trong IELTS Writing Task 2.
Ví dụ:

Governments must/have to/need to take action to tackle global warming.  (nghĩa vụ, bổn phận)

Parents should/ought to stop their children watching too much television. (lời đề xuất)

Individuals could recycle more. (mang tính khả thi)

Các tình huống giả định

Would/ could thường được dùng để thảo luận về các tình huống giả định, một tình huống không có thực trong tương lai.

Ví dụ:

If the government spent more money on hospitals, people would be healthier.

Đây là một tình huống đã không xảy ra và bạn không biết liệu nó có xảy ra trong tương lai hay không.

Trên đây là một số thông tin hữu ích về việc sử dụng Modal Verb trong phần Writing của kỳ thi IELTS. Vì vậy, hãy cố gắng ôn tập chăm chỉ để có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi IELTS nhé!