ONLINE SPEAKING 1-1
  ONLINE SPEAKING 1-1
  ONLINE SPEAKING 1-1
  ONLINE SPEAKING 1-1
  ONLINE SPEAKING 1-1
  0
  IPAS08


  Giới thiệu khoá học

  -       Thời gian: linh hoạt lựa chọn số lượng buổi học cho mỗi khóa học  (20/40/60 buổi học) và thời gian học cụ thể

  -       Thời lượng: 30p hoặc 1h mỗi buổi học

  -       Hình thức: online 1-1 với giảng viên nước ngoài

  -       Lộ trình: bài giảng được xây dựng riêng dựa trên yêu cầu, mục đích của từng học viên

  -       Tài liệu học tập: miễn phí

  Bình luận
  Gửi bình luận
  Bình luận