GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  GLOBAL KIDS – TRẺ EM TOÀN CẦU
  1
  IPAS05


  Giới thiệu khoá học

  -       Đối tượng: trẻ em từ 6 đến 12 tuổi

  -       Chương trình học: 7 cấp độ

  o   Starter: Alphabet + Pre-A1 (tiền A1)

  o   Level 1: Pre-A1 (tiền A1)

  o   Level 2: A1

  o   Level 3: A1

  o   Level 4: A1

  o   Level 5: A2

  o   Level 6: Pre-B1 (tiền B1)

  -       Thời gian: 40 buổi/cấp độ

  -       Phương pháp: học tập song ngữ với giảng viên Việt Nam và giảng viên nước ngoài. Xây dựng bài học phù hợp với lứa tuổi, tổ chức học kết hợp các trò chơi và làm việc nhóm, phát triển tư duy và nâng cao kĩ năng mềm.

   

  Bình luận
  Gửi bình luận
  Bình luận