KHÓA KỸ NĂNG - SKILLS
  KHÓA KỸ NĂNG - SKILLS
  KHÓA KỸ NĂNG - SKILLS
  1
  IPAS02


  Giới thiệu khoá học

  • Thời gian: 110 buổi
  • Nội dung: Rèn luyện - Trau dồi - Nâng cao 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Nâng cao kỹ năng để sử dụng Tiếng Anh một cách thông thạo như ngôn ngữ thứ hai 
  • Hình thức: online/offline
  Bình luận
  Gửi bình luận
  Bình luận