KHÓA CƠ BẢN - FOUNDATION
  KHÓA CƠ BẢN - FOUNDATION
  KHÓA CƠ BẢN - FOUNDATION
  KHÓA CƠ BẢN - FOUNDATION
  KHÓA CƠ BẢN - FOUNDATION
  1
  IPAS01


  Giới thiệu khoá học

  -       Thời gian: 3-4 tháng

  -       Nội dung: củng cố, lấy lại gốc Tiếng Anh. Xây dựng nền tảng cơ bản, đầy đủ nhất với phát âm, từ vựng và ngữ pháp

  -       Hình thức: online/ offline

  Bình luận
  Gửi bình luận
  Bình luận