KHÓA LUYỆN ĐỀ IELTS - INTENSIVE COURSE
  KHÓA LUYỆN ĐỀ IELTS - INTENSIVE COURSE
  KHÓA LUYỆN ĐỀ IELTS - INTENSIVE COURSE
  1
  IPAS03


  Giới thiệu khoá học

  • Thời gian: 54 buổi
  • Nội dung: Tập trung ôn tập các đề thi IELTS, khắc phục các điểm yếu để nâng band điểm.
  • Hình thức: online/offline
  Bình luận
  Gửi bình luận
  Bình luận