TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING TASK 1 VÀ TASK 2

Để đạt được điểm cao trong IELTS Writing Task 1 và Task 2, việc hiểu rõ tiêu chí chấm điểm là vô cùng quan trọng. Bài viết này, IPAS sẽ phân tích các tiêu chí mà các giám khảo IELTS sử dụng để xem xét và đánh giá band điểm của bạn.

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING TASK 1 VÀ TASK 2
TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING TASK 1 VÀ TASK 2

Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1 và Task 2

Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1 và Task 2 bao gồm 4 tiêu chí:

Task Achievement (TA)

 • Câu trả lời có đáp ứng đúng với đề bài không?
 • Ý chính có được phát triển một cách đầy đủ và logic không?
 • Bạn có thể hiểu và trả lời đúng mọi phần của câu hỏi không?

Để tăng điểm cho TA:

 • Trình bày thông tin một cách chính xác.
 • Trả lời tất cả các phần của nhiệm vụ.
 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng.
 • Làm nổi bật các tính năng chính và chi tiết hỗ trợ bằng dữ liệu (Academic Task 1).
 • Đưa ra quan điểm rõ ràng, có quan điểm rõ ràng (Task 2 và General Task 1).

Coherence and Cohesion (CC)

 • Bài viết có sự liên kết giữa các ý và đoạn không?
 • Bạn sử dụng từ nối và cụm từ nối một cách hiệu quả không?
 • Bài viết có cấu trúc hợp lý và dễ theo dõi không?

Để tăng điểm cho CC:

 • Sự liên kết giữa các đoạn văn.
 • Đảm bảo rằng mỗi đoạn văn có một ý tưởng chính.
 • Sử dụng các từ liên kết và các công cụ liên kết (firstly, in contrast, in my opinion, thus, to sum up v.v.)

Lexical Resource (LR)

 • Bạn sử dụng một phạm vi từ vựng đa dạng và chính xác không?
 • Cố gắng sử dụng các cấu trúc câu phức tạp và đa dạng.
 • Có sự linh hoạt trong việc sử dụng từ vựng và ngôn ngữ không?

Để tăng điểm cho LR:

 • Sử dụng nhiều từ vựng.
 • Sử dụng các từ vựng ít phổ biến hơn.
 • Tránh lỗi chính tả.

Grammatical Range and Accuracy (GRA)

 • Bạn có sử dụng một loạt ngữ pháp đa dạng không?
 • Câu trả lời có chứa nhiều loại câu (câu đơn, câu phức) không?
 • Sử dụng ngữ pháp có chính xác và linh hoạt không?

Để tăng điểm cho GRA:

 • Sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp và thì.
 • Sử dụng dấu câu chính xác.
 • Tránh mắc lỗi trong câu.

Cách chấm điểm trong bài viết IELTS

Phần viết IELTS được chia thành hai bài đánh giá khác nhau; IELTS Academic Writing và IELTS General Writing. Cả hai phần đều khác nhau về nội dung, nhưng loại câu hỏi vẫn giống nhau.

Tiêu chí chấm IELTS Writing Task 1 chiếm 33% tổng điểm đánh giá IELTS Writing. Điểm viết IELTS có thể được thực hiện ở mức 6 hoặc 7 hoặc một nửa dải như IELTS 6.5 hoặc 7.5. Bài viết IELTS Task 2 lại có hai phần khác nhau; IELTS học thuật và IELTS tổng quát. Tuy nhiên, tiêu chí chấm bài viết IELTS Task 2 có trọng số 66% so với tiêu chí chấm bài viết IELTS Task 1.

Dưới đây là các mô tả về điểm có thể áp dụng cho cả 2 task. Biểu đồ xác định các điểm mô tả cho phần viết IELTS Task 1 và Task 2:

 • Band 9 (Expert User): Hiểu biết sâu rộng về cách sử dụng ngôn ngữ, có sự linh hoạt và chính xác trong việc sử dụng ngôn ngữ, có sự chính xác cao về từ vựng và ngữ pháp.
 • Band 8 (Very Good User): Hiểu biết rộng và sâu về ngôn ngữ, có sự linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ, có chính xác đáng kể trong từ vựng và ngữ pháp.
 • Band 7 (Good User): Hiểu biết khá rộng về ngôn ngữ, có sự linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ, có chính xác về từ vựng và ngữ pháp.
 • Band 6 (Competent User): Hiểu biết về ngôn ngữ tốt, sử dụng linh hoạt ngôn ngữ, có một số lỗi từ vựng và ngữ pháp.
 • Band 5 (Modest User): Hiểu biết về ngôn ngữ chấp nhận được, có sự linh hoạt hạn chế, với nhiều lỗi từ vựng và ngữ pháp.
 • Band 4 (Limited User): Hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ, có sự linh hoạt nhưng nhiều lỗi từ vựng và ngữ pháp.

Mỗi tiêu chí trong bốn tiêu chí này nhận được điểm từ 0 đến 9 điểm. Sau đó, giá trị trung bình được tính để xác định tổng điểm của kĩ năng Writing.

Ví dụ: nếu Task 1 đạt được điểm sau

 • Task Achievement (TA): 6.0,
 • Coherence and Cohesion (CC): 7.5,
 • Lexical Resource (LR): 7.0,
 • Grammatical Range and Accuracy (GRA): 7.5.

Thì điểm IELTS Task 1 là (6.0+7.5+7.0+7.5)/4 =7.0.

Lưu ý rằng Task 2 được tính điểm gấp hai lần Task 1. Vì vậy, nếu bạn đạt 8.0 cho task 2 và 6.5 cho task 1 thì tổng điểm cho phần Viết IELTS là 8.0*(2/3)+(6.5)*1/3=7.5.

Làm thế nào để cải thiện điểm IELTS Writing?

Thí sinh phải lo lắng về việc cải thiện tiêu chí điểm viết IELTS. Họ có thể xem xét các bước được đề cập dưới đây để đảm bảo cải thiện điểm số trong tiêu chí chấm điểm cho bài viết IELTS:

 • Trình bày thông tin một cách chính xác.
 • Trả lời mọi nhiệm vụ trong câu hỏi.
 • Duy trì một cái nhìn tổng quan rõ ràng và làm nổi bật các tính năng cũng như các chi tiết cần thiết.
 • Phát triển ý mỗi đoạn một cách đầy đủ và logic.
 • Tránh lặp lại từ ngữ quá nhiều, thay vào đó sử dụng từ ngữ đa dạng và mẫu câu phức tạp.
 • Chú ý đến việc sử dụng dấu câu để làm cho bài viết sống động hơn.
 • Tìm người hướng dẫn hoặc đồng học để đọc và đánh giá bài viết của bạn.

Hiểu rõ những tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1 và Task 2 sẽ giúp bạn tự tin hơn khi viết và tối ưu hóa khả năng đạt thang điểm IELTS cao trong kỳ thi. Không chỉ vậy, bạn hãy chăm chỉ luyện thi IELTS Writing nhé! Nếu bạn đang gặp bất cứ khó khăn gì trong quá trình học bạn có thể liên hệ với chúng tôi, IPAS rất mong được đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục IELTS của bạn.