Sự Khác Biệt Giữa Cách Dùng Mustn't và Don't Have To

Trong ngữ pháp tiếng Anh, mustn't và don't have to là hai cách diễn đạt sự không bắt buộc hoặc cấm một hành động, cử chỉ nào đó. Mặc dù chúng có ý nghĩa tương tự, nhưng cách sử dụng của chúng lại có sự khác biệt. Dưới đây, IPAS sẽ chia sẻ chi tiết về cách sử dụng "mustn't" và "don't have to" cùng với các ví dụ cụ thể.

Sự Khác Biệt Giữa Cách Dùng Mustn't và Don't Have To
Sự Khác Biệt Giữa Cách Dùng Mustn't và Don't Have To

Cách Dùng "Mustn't"

"Mustn’t" là một cách sử dụng của từ "must" được sử dụng để diễn đạt sự cấm, nghiêm cấm hoặc lệnh cấm đoạn hành động. Dưới đây là các cách sử dụng "mustn’t":

 • Lệnh Cấm: Mustn’t thường được sử dụng để diễn đạt lệnh cấm hoặc quy định nghiêm cấm. Nó thể hiện rằng một hành động cụ thể không được phép.

Ví dụ: She mustn’t use her phone during the exam. (Cô ấy không được sử dụng điện thoại trong kỳ thi.)

 • Diễn đạt Lời Khuyên Tránh (Advice to Avoid): Trong một số trường hợp, mustn’t có thể được sử dụng để đưa ra lời khuyên, gợi ý rằng tránh một hành động cụ thể.

Ví dụ: You mustn’t skip breakfast; it’s the most important meal of the day. (Bạn nên tránh bỏ bữa sáng; đó là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.)

 • Lệnh Cấm Đoạn Trong Tương Lai: Mustn’t cũng có thể được sử dụng để đưa ra lệnh cấm đoạn về hành động trong tương lai.

Ví dụ: You mustn’t open this package until Christmas. (Bạn không được mở gói quà này cho đến Giáng Sinh.)

 • Lệnh Cấm Về Lối Sống Hoặc Thái Độ: Mustn’t có thể được sử dụng để đưa ra lệnh cấm đoạn về cách sống hoặc thái độ của ai đó.

Ví dụ: You mustn’t judge others based on their appearance. (Bạn không nên đánh giá người khác dựa trên ngoại hình.)

Lưu ý rằng mustn’t thường được sử dụng trong ngữ cảnh nghiêm cấm và thể hiện sự nghiêm túc hơn so với don’t have to hoặc needn’t.

Cách dùng Don't have to

Don’t have to là một cách để diễn đạt sự không bắt buộc hoặc không cần thiết. Dưới đây là các cách sử dụng don’t have to:

 • Không Bắt Buộc: Don't have to thường được sử dụng để diễn đạt rằng một hành động không bắt buộc. Điều này có nghĩa là bạn có sự tự do lựa chọn làm hoặc không làm điều đó.

Ví dụ: You don't have to attend the optional training session if you don't want to. (Bạn không cần phải tham dự buổi đào tạo tùy chọn nếu bạn không muốn.)

 • Thể Hiện Tự Do Hoặc Sự Linh Hoạt: “Don't have to” có thể diễn đạt sự tự do hoặc linh hoạt trong việc lựa chọn thực hiện một hành động cụ thể.

Ví dụ: You don't have to wear a tie to this event. It’s a casual gathering. (Bạn không cần phải mặc cà vạt cho sự kiện này. Đó là một buổi gặp gỡ bình thường.)

 • Diễn Đạt Sự Không Cần Thiết: Don’t have to có thể được sử dụng để nói rằng một hành động không cần thiết trong một tình huống cụ thể.

Ví dụ: I don't have to bring an umbrella today; the weather forecast is sunny. (Tôi không cần phải mang theo ô vào ngày hôm nay; dự báo thời tiết cho là nắng.)

Khi nào nên sử dụng "mustn't" và "don't have to"

MUSTN’T hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác. Ví dụ:

 • You mustn’t use the car without a driving license. It’s against the law. (Bạn không được sử dụng xe khi không có bằng lái. Phạm luật đấy).
 • In the army, you mustn’t go out after 9. (Trong quân đội, bạn không được ra ngoài sau 9 giờ).
 • You mustn’t miss that train. It is the last train to Manchester today. (Cậu không được phép lỡ chuyến tàu đó. Đó là chuyến tàu cuối cùng tới Manchester trong ngày hôm nay).

DON’T HAVE TO lại có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. Ví dụ:

 • You don’t have to drive. I can do it. (Bạn không phải lái xe đâu, tôi có thể lái được).
 • He doesn’t have to turn here. He can turn at the next intersection. (Anh ấy không cần phải rẽ ở đây, anh ấy có thể rẽ ở chỗ đường giao nhau kế tiếp)