Cam kết của IPAS

IPAS cam kết trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức để nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như đạt được những chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả tốt nhất.