CAM KẾT

- IPAS hiểu và quan tâm sâu sắc đến mục tiêu học tập và sự khác biệt của từng học viên
- Hiểu được mục đích học tập và sự khác biệt của từng học viên trong thời gian biểu, phong cách học tập giúp IPAS đưa ra lộ trình học tập phù hợp nhất với học viên
- IPAS liên tục phát triển những phương pháp giáo dục hiệu quả áp dụng trực tiếp vào việc học tập của học viên
- IPAS luôn muốn học viên được học tập đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tối ưu nhất. Do đó, đội ngũ IPAS luôn nghiên cứu và đưa vào hệ thống giảng dạy những phương pháp, kỹ thuật cá nhân hoá mới giúp học viên học tập hiệu quả hơn.
- IPAS cam kết kết quả học tập với từng học viên
- IPAS luôn cam kết đảm bảo 100% học viên đạt kết quả như mong muốn.
- Học viên tại IPAS luôn yên tâm với chính sách Zero-risk: tài trợ 100% phí học lại cho học viên không đạt kết quả như cam kết.