CÁCH DÙNG MẠO TỪ THE TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh có thể tạo ra sự nhầm lẫn cho nhiều người học. Mặc dù đây chỉ là một trong những nguyên tắc cơ bản, nhưng lại ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu một cách quan trọng. Dưới đây là một số quy tắc và ví dụ giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng mạo từ "The" một cách chính xác và linh hoạt. Hãy cùng IPAS khám phá những điều thú vị về mạo từ này trong tiếng Anh.

CÁCH DÙNG MẠO TỪ THE TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

CÁCH DÙNG MẠO TỪ THE TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Mạo từ "The" trong tiếng Anh là gì?

Mạo từ "The" trong tiếng Anh thường được sử dụng để xác định một người, vật, hoặc ý nghĩa cụ thể trong ngữ cảnh. "The" là mạo từ xác định và thường đi kèm với danh từ để chỉ ra rằng chúng ta đang nói về một thứ cụ thể, đã được biết đến hoặc đã được đề cập trong ngữ cảnh trước đó.

Ví dụ: "The cat is on the roof." (Con mèo đang ở trên mái nhà.) – Ở đây, "the" được sử dụng để chỉ ra rằng chúng ta đang nói về con mèo cụ thể nào đó, có thể đã được đề cập trước đó trong đoạn hội thoại hoặc ngữ cảnh nào đó.

Mạo từ "The" cũng tuân theo những quy tắc và cách sử dụng cụ thể trong các trường hợp như danh từ số ít, số nhiều, danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Một sự khác biệt quan trọng đó là giữa danh từ đếm được và không đếm được: nếu danh từ không thể đếm được chúng ta sử dụng "the"; trong khi đó, nếu nó có thể đếm được, chúng ta sử dụng "a" hoặc "an".

Ví dụ: "The water in the bottle is cold." (Nước trong chai thì lạnh.) - Ở đây, "the" được sử dụng vì chúng ta đang nói về một lượng nước cụ thể trong chai, là một trường hợp của danh từ không đếm được.

Tuy nhiên, khi chúng ta muốn nói về một số lượng có thể đếm được chúng ta sử dụng "a" hoặc "an". Ví dụ: "I saw a cat in the garden." (Tôi đã thấy một con mèo trong vườn.) - Ở đây, "a" được sử dụng vì con mèo có thể đếm được và chúng ta không đề cập đến một con mèo cụ thể nào đó.

Tóm lại, việc hiểu rõ quy tắc sử dụng mạo từ "the" giúp tránh nhầm lẫn và làm cho thông điệp truyền đạt trong câu trở nên chính xác và linh hoạt.

Cách dùng mạo từ "the" trong tiếng Anh

Bảy quy tắc sau đây liên quan đến cách sử dụng mạo từ "the" trong tiếng Anh, giúp bạn tránh mắc phải các lỗi phổ biến khi sử dụng.

Với tên của các quốc gia và châu lục

Trong nhiều trường hợp, không sử dụng mạo từ khi đề cập đến tên quốc gia hay châu lục. Tuy nhiên, nếu tên quốc gia được tạo thành từ các phần khác nhau hoặc lấy từ danh từ chung như USA, UK, UAE, thì sử dụng "the" như "the USA," "the UK," "the UAE," "the Czech Republic," "The Netherlands."

Khi nói về lục địa và hải đảo cũng vậy. Nó hoàn toàn không được sử dụng với các lục địa. Chúng ta thường không sử dụng mạo từ khi nói về các hòn đảo, nhưng nếu tên đảo được tạo thành từ nhiều phần khác nhau thì hãy sử dụng mạo từ xác định.

Ví dụ: Africa, Europe, Bermuda, Tasmania và the Virgin Islands, the Bahamas.

Với các từ breakfast, lunch, dinner

Khi nói về ẩm thực chung, không sử dụng mạo từ. Nhưng nếu bạn đề cập đến bữa sáng, trưa, hoặc tối cụ thể, hãy sử dụng "the".

Ví dụ:

 • The breakfast at the hotel was delicious.
 • I usually have the lunch at my desk while working.
 • We’re planning to have the dinner at that new Italian restaurant.

Với hướng la bàn

Hướng la bàn được viết bằng chữ in hoa khi chỉ định các vùng xác định như "the North," "the South," "the East," "the West." Không sử dụng mạo từ nếu hướng la bàn theo sau một động từ hoặc chỉ hướng chung.

Với tên của đại dương, biển, sông, kênh

Luôn sử dụng mạo từ xác định "the" khi đề cập đến những vùng nước như "the Amazon," "the Indian Ocean," "the Red Sea," và "the Suez Canal."

Ví dụ:

 • We took a boat tour on the Amazon to explore the wildlife.
 • The ship sailed through the Red Sea to reach its destination.

Với tên của các đối tượng duy nhất

Điều này áp dụng khi chỉ có một đối tượng duy nhất tồn tại, là một trong những loại đặc biệt. Ví dụ: the sun, the moon, the internet, the sky, the Earth.

Ví dụ:

 • The moon was full and bright in the night sky.
 • We gazed at the stars in the sky during the camping trip.

Với danh từ không đếm được

Danh từ không đếm được là những danh từ mà chúng ta không thể đếm được. Trong hầu hết các trường hợp, cách để xác định những danh từ này là chúng không thêm –s ở dạng số nhiều.

Nhưng hãy nhớ rằng đối với mọi quy tắc cách dùng mạo từ the trong tiếng Anh đều có nhiều trường hợp ngoại lệ. Nếu bạn đang nói về bất kỳ danh từ không đếm được nào nói chung, đừng sử dụng mạo từ. Nhưng khi nói về một cái gì đó cụ thể, mạo từ the được sử dụng.

Ví dụ:

 • I love music.
 • I enjoy listening to the music from the 80s.

Với họ

Khi đề cập đến các thành viên trong cùng một gia đình, mạo từ "the" được sử dụng trước từ "họ". Điều này giúp chỉ định một nhóm người, tức là một gia đình, bằng một từ. Chú ý rằng "họ" phải ở dạng số nhiều.

Ví dụ:

 • The Smiths are going on a vacation next month.
 • The Browns have a big family reunion every year.

Bằng cách sử dụng mạo từ "the" một cách chính xác trong tiếng Anh, bạn có thể truyền đạt ý của mình một cách rõ ràng và chính xác hơn.